ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
ประชุมการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้แทนประเทศเนปาล
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมกับคณะผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนานโยบายและแผนงานด้านประสิทธิภาพพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานในภาพรวม” พร้อมเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน (Display Center) โดยมีนายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคลด้านพลังงาน กล่าวเปิดการประชุม ณ อาคาอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 กันยายน2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537