ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุม Knowledge Sharing on Best Practice in RE Policies to Malaysia and Thailand
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายดนัย เอกกมล เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Energy Programme for Indonesia/ASEAN ที่ ASEAN Centre for Energy (ACE) และ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) จัดทำร่วมกันขึ้น เพื่อให้คณะผู้แทนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาศึกษาดูงานยังประเทศไทยและสาธารณรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559
คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและผู้แทน พพ. ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะร่วมกันในเรื่องโครงสร้างและการดำเนินนโยบายพลังงานทดแทนของทั้งสองประเทศ รวมถึงประเด็นความท้าทายในด้านพลังงานทดแทนที่ภาครัฐของทั้งสองประเทศกำลังเผชิญอยู่
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537