ข่าวและประกาศ >> ข่าวรับสมัครงาน >> ประกาศเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการ
ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

วันที่ 1 ก.ย. 2559 share facebook
 
  รายชื่อผู้สมัครสอบ
 
 
  แผนที่ และแผนผังสถานที่ในการจัดสอบ
 
 คลิก เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537