ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2016

วันที่25 ส.ค. 2559 share facebook
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ศึกษาดูงานหน่วยงานตัวอย่างที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2016 ในจังหวัดชลบุรี ณ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง และบริษัท อินทรีอีโคไซเคิล จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานทดแทนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537