ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนาประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ
share facebook
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้วย Mr.Luc Steven UN Resindent Coordinator และUNDP Resident Representative สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เปิดการสัมมนาประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ หรือ PEECB ( Promoting Energy Efficiency Commercial Buildings) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับ United Nations Development Programme (UNDP) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้นที่ อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537