ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุม The 2nd Working Group Meeting Renewable Energy Outlook for ASEAN
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ASEAN Centre for Energy (ACE) และเข้าร่วมในการจัดการประชุม The 2nd Working Group Meeting Renewable Energy Outlook for ASEAN โดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมฯ การประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ ASEAN Renewable Energy Support Programme (ASEAN-RESP) โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือและระดมความคิดเรื่องภาพในอนาคตของพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน (RE Outlook for ASEAN – REmap Analysis) รวมถึงการฝึกปฏิบัติใช้ REmap tool โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก International Renewable Energy Agency (IRENA) มาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) in cooperation with ASEAN Centre for Energy (ACE) hosted the 2nd Working Group Meeting Renewable Energy Outlook for ASEAN. On this occasion, Mrs. Kulrawee Buranasajjawaraporn, Director of Solar Energy Development Bureau had delivered the welcome remark in opening session. The 2nd Working Group Meeting Renewable Energy Outlook for ASEAN was successfully held during June 22-24, 2016 at Novotel Sukhumvit Hotel. This meeting is one of the ASEAN Renewable Energy Support Programme (ASEAN-RESP) activities, during the meeting the participants had the fruitful discussion in reviewing the ASEAN country analysis on RE outlook and also benefited from the hand on exercise provided by International Renewable Energy Agency (IRENA) by using REmap tool in analyzing the RE development in national level.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537