ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การรับฟังการอภิปรายในหัวข้อ "ผันโขง ลงพอง ตามมุมมองอาจาร์ยบุญรอด" เพื่อสานต่อแนวคิดของท่าน ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
share facebook
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการเฉลิมฉลองศตวรรษาชสตกาล ศาสตราจาร์ย ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ อดีตเลขาการพลังงานแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันคือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการพลังงานไทย พร้อมรับฟังการอภิปรายในหัวข้อ "ผันโขง ลงพอง ตามมุมมองอาจาร์ยบุญรอด" เพื่อสานต่อแนวคิดของท่าน ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ โดยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกันระดมความคิดหาแนวทางการผันน้ำจากแม่โขง มาพักไว้ที่เขื่อนอุบลรัตน์ และเพื่อให้ภาครัฐได้เห็นเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในงานมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537