ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
งานสัมมนา "โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550"
share facebook
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา "โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550" โดยมี นายจารุวุฒิ วราภรณ์ ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ได้ศึกษาและทบทวนค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูงและขั้นต่ำของเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานการทดสอบใหม่ที่ทาง สมอ. จะประกาศใช้ การจัดทำร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (MEPS) เครื่องปรับอากาศและตู้เย็น และการสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537