ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินงาน “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน”
share facebook
นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินงาน "โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน” โดยมีผู้แทนผู้ประกอบการอาคารธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการบังคับใช้กฏเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงาน และชี้แจงดำเนินงาน โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537