ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
มหกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 2

วันที่26 พ.ค. 2559 share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ ภายใต้ชื่องานว่า "Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี ๒” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้มาลงทะเบียนร่วมงานร่วมกิจกรรม 312 คน ประกอบไปด้วย นักเรียน ประชาชนทั่วไป ทหาร ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ อาสาสมัครพลังงาน หน่วยงานเอกชน วิสาหกิจชุมชน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537