ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
คนเอาถ่าน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่6จังหวัดอุบลราชธานี สร้างแหล่งเรี่ยนรู้ด้านการเผาถ่านระดับชุมชน และเชิญหน่วยงานส่วนท้องถิ่นชุมชนผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537