ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศบ.9 (นครศรีฯ)
ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537