ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
วันถ่ายทอดความรู้(field day)
share facebook
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และฐานเรียนรู้ จัดงาน"วันถ่ายทอดความรู้(field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
และในการนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 96 คน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537