ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การนำเสนอภาพอนาคตอุปสงค์และอุปทานพลังงานของเอเปก ฉบับที่ 6
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่อง "การนำเสนอภาพอนาคตอุปสงค์และอุปทานพลังงานของเอเปก ฉบับที่ 6 (Roadshow of the 6th Edition APEC Energy Demand and Supply Outlook)” โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม พร้อมรับฟังการบรรยายข้อมูลสถิติพลังงานที่แสดงถึงสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและแนวโน้มด้านสถานการณ์พลังงานในอนาคตของภูมิภาคเอเปก ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ พพ. ด้านการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยในอนาคต โดยมี Dr. James Kendell และ ดร. อาทิตย์ ทิพย์พิชัย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ตึก 7 ชั้น 11 เมื่อวันที่30 มีนาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537