ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
share facebook
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เดินทางด้วยรถบัสไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน จากด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล มายังตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารจากกระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้นำนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ มาเยี่ยมชมบู้ธจัดแสดงและจำหน่าย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน ประกอบด้วย สินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 สินค้าจากร้านค้าชุมชนจากแหล่งผลิตปิโตรเลียม ร้านค้าพลังงานชุมชนและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ส่วนงานวิจัยขายได้ ประกอบด้วยผลงานวิจัยดาวเด่นในเชิงวิชาการที่สามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ เช่นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ข้าวไรซ์เบอร์รี่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกและเส้นใยลูกตาลตลอดจนสบู่เพื่อสุขภาพผิว โดยคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะเพิ่มช่องทางขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน สังคมและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537