ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภายใน เพื่อสรุปแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579
share facebook
นาง กุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภายใน เพื่อสรุปแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 และแผนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ภายใต้โครงการการจัดทำแผนแม่บทเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. 2559 ณ โรงแรม พรีมา วิล่า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537