ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดการประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / กลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา และขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรฯ ณ ห้องประชุม โมเน่ต์ (monet) ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฯ สยามสแควร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537