ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
"เจาะแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว เส้นทางสู่พลังงานยั่งยืน"
share facebook
กระทรวงพลังงานจัดการสัมมนาสื่อมวลชน ในหัวข้อ "เจาะแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว เส้นทางสู่พลังงานยั่งยืน" โดยมี พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมี นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงพลังงาน และนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวให้กับสื่อมวลชน เพื่อสามารถนำข้อมูลที่ถูกต้อง ไปเผยแพร่ต่อประชาชนให้มีความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงพลังงาน และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคพลังงานของประเทศร่วมกันต่อไป ณ ห้องวีนัสชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537