ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การจัดงาน "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้"
share facebook
กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานแถลงข่าวโดย นางสาวเรณู ตังศจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และนางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ถึงประเด็นในงาน และจุดประสงค์ในการจัดงาน เพื่อยกองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน และงานวิจัยให้ประชาชนเลือกช้อป ทั้งอาหาร สินค้าชุมชนราคาถูกกว่าท้องตลาด พร้อมราคาโปรโมชั่นเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาพิเศษถูกกว่า Outlet พร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจพลังงาน ให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางการประกอบกิจการพลังงาน รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยให้เป็นธุรกิจทำเงิน นอกจากนี้ยังมีมหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ราคาถูก จากปศุสัตว์ภาคกลางตอนกลาง ร่วมจำหน่ายภายในงานด้วย โดยงานในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5-27 มีนาคม 2559 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้แต่เวลา 10.00-19.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันนี้ 1 มีนาคม. 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537