ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พิธีปิด “ ตลาดวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข “
share facebook
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเรขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และประธานกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม มาเป็นประธานในพิธีปิด " ตลาดวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข " ทั้งนี้ ศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ส่งมอบป้ายให้แก่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเพื่อส่งมอบให้แก่ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งต่อไป ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างธรรมเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537