ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
อบต.หนองหงส์ ฯลฯ เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนละอนุรักษ์พลังงาน

วันที่5 ก.พ. 2559 share facebook
กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ อบต.นาไม้ไผ่ อบต.เขาโร อบต.บ้านลำนาว อบต.หนองหงส์ ฯลฯ เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนละอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 30 ท่าน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาทัศนคติของประชาชนให้เกิดความมั่นใจและยอมรับต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก โดยมี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 กล่าวให้การต้อนรับแก่คณะเยี่ยมชมฯ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 59

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537