ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ เก้า จ.นครศรีธรรมราช ประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน เพื่อชี้แจงผลการสำรวจการใช้พลังงานโครงการฯ ณ วัดศิลาชลเขต อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีผุ้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 50 คน ในการนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนำรถโมบายเข้าร่วมกิจกรรมครั้่งนี้ด้วย เมื่อวันที่16 ก.พ. 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537