ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พิธีมอบรางวัล “สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”
share facebook

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบรางวัล "สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ภายใต้โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธี มอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่คณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จำนวน 39 โครงงาน และสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม จำนวน 10 โครงงาน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่คณะนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา รวมถึงสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุน ในโครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในครั้งต่อๆไป พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง เมจิก2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537