ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
งานสัมมนา “ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้ง “ จังหวัดเชียงใหม่
share facebook
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา " โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้ง " โดยมีวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี และ นายยุทธศักดิ์ บุญรอด เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ห้องเชียงใหม่-เชียงราย ยูนิเซิส สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537