ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
กีฬาสีกระทรวงพลังงาน
share facebook
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดกีฬาสีกระทรวงพลังงาน โดย พพ. เป็นเจ้าภาพในประเภทกีฬา ปาเป้า เทเบิลเทนนิส หมากรุก ซึ่งมี สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงงาน เข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537