ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
กิจกรรม "มีพลังงาน มีความสุข"
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ได้จัดกิจกรรม "มีพลังงาน มีความสุข" โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายรินทร์ มณีทร รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ กล่าวต้อนรับ นายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน นายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) กล่าวรายงาน ในวันที่ 14 มกราคม 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 229 คน


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537