ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
งานเปิดบ้านพลังงานปี 59 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ทำให้งานเปิดบ้านพลังงานปี 59 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)ผ่านไปด้วยดี ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ , พลังงานจังหวัดหนองคาย , พลังงานจังหวัดอุดรธานี , พลังงานจังหวัดบึงกาฬ , พลังงานจังหวัดสกลนคร , รพ.สต.หนองกอมเกาะ , เครือข่ายภาคประชาชน , เกษตรจังหวัดหนองคาย , ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ,วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย , ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย , สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผาสุก , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านจอมแจ้ง , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกป่าฝาง , ชุมชนสามัคคี-โคกแมงเงา , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอิ่มสุข , กลุ่มวิสาหกิจผลิตเห็ดครบวงจรบ้านโนนโพศรี , เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537