ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
งานมหกรรมรวมพล คนรักษ์พลังงาน
share facebook
วันที่ 14 ม.ค. 59 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช จัดงานมหกรรมรวมพล คนรักษ์พลังงาน เน้นการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ นายทศพร จันทรประสงค์ นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพล คนรักษ์พลังงาน ที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักศึกษา นักเรียน จำนวนมากเข้าร่วมงาน ชมนิทรรศการ มีหน่วยงานในพื้นที่ นำกิจกรรมมาร่วมงาน เช่น วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นำกิจกรรมประหยัดพลังงาน ในอาคาร อบต.นาไม้ไผ่ นำกิจกรรมชุมชนลดขยะ การประดิษฐ์วัสดุจากสิ่งของเหลือใช้ มาแสดงและจำหน่าย สถานีกาชาดสิรินธร ให้บริการตรวจสุฃภาพ การประปาส่วนภูมิภาคทุ่งสง นำน้ำดื่มมาให้บริการ รวมทั้งนิทรรศการประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 นายอำเภอทุ่งสง กล่าวว่า ในปัจจุบัน ที่มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทุกคนต้องร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ. นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 สังกัด สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดงานนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบของการออกบูธจัดนิทรรศการประจำปี ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนนักศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐเอกชนชุมชนประชาชนผู้สนใจประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537