ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
โรงเรียนเสริมปัญญา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
โรงเรียนเสริมปัญญา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระดับชั้น ป.1-ป.3 จำนวน 372 คน และครูจำนวน 11 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนไ้ด้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจด้านพลังงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 กล่าวให้การต้อนรับแก่นักเรียนและคุณครูทุกท่าน เมื่อ วันที่ 19 ม.ค. 59

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537