ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ
share facebook
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน "โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ” โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 แห่ง ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537