ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงาานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015)
share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงาานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) โดยมีคณะผู้แทนจาก Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd (TMAP - EM) เข้าร่วมหารือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดย พพ. จะได้รับประโยชน์ในการรับทราบแนวคิดในการพัฒนาของภาคเอกชน ซึ่ง Toyota เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย หากบริษัทมีทิศทางและแผนงานสอดคล้องกับแผน AEDP 2015 และ EEP 2015 จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม บุญรอด - นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537