ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ประชุม สัมมนา ครั้งที่ 1โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานใหกับกำลังพลในค่ายทหาร
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดประชุม สัมมนา ครั้งที่ 1โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานใหกับกำลังพลในค่ายทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 6 พย.2558 โดยท่านผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537