ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
เปลี่ยนแปลงประกาศ ที่ 12/2559 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุม ขนาดความจุ 250 คน ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 1 หลัง

วันที่ 30 ต.ค. 2558 share facebook
 
 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537