ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ร่วมจัดกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)

วันที่23 ก.ค. 2558 share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ ห้า จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ และเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วม 110 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537