ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ (เครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)ได้จัด สาธิตโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ (เครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โดยมีรถโมบายสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคายร่วมจัดนิทรรศการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายเข้าร่วมและสัมภาษณ์นายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์ฯ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537