ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
share facebook
วันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 58 ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) กล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการฯ และในวันที่ 2 ของการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง หจก.นาสาร วู๊ด เพลเลท อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี และ โรงไฟฟ้า บริษัท ช้างแรกไบโอพาวเวอร์ จำกัด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537