ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
กิจกรรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ ได้รับความร่วมมื่อเป็นอย่างดี จาก เทศบาลตำบลท่าพระ โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และผู้เข้าร่วมจากกลุ่ม อสม.ตำบลท่าพระ ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านในเขตตำบลท่าพระ และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537