ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) จัดงานเผยแพร่เครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า
share facebook
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) จัดงานเผยแพร่เครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ใกล้ศูนย์บริการฯ และผู้สนใจทั่วไป ได้มาออกกำลังกายและเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) มีผู้ร่วมงานประมาณ 100 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537