ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 4
share facebook
วันที่ 11-12 มิ.ย. 58 ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 4 ณ ห้องบัวชมพู โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นศฯ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ และในวันที่ 12 มิ.ย. 58 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักฯ บ้านนาสำโรง อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 53 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537