ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานกับสถานศึกษาในท้องถิ่น
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานกับสถานศึกษาในท้องถิ่น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ศบ.6 ได้ทำกิจกรรมด้านพลังงานร่วมกับชุมชนที่โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ โดยเน้น เรื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้ตระหนักและเกิดความรู้ความเข้าใจการประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมข้อมูลด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเข้าไปสู่การเรียนการสอน โดยเน้นสร้างจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการใช้ในชุมชนและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมตัวแทนนักเรียนชั้นม.1- ม.6 จำนวน 50 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537