ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
สัมมนา "งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสำนักงาน)"
share facebook
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา "งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสำนักงาน)" โดยมีโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ESCO/Revolving Fund) ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นโครงการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจากภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง "อาคารควบคุมที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการระบบการจัดการพลังงาน" โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเป้าหมายรวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ให้อาคารควบคุมเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ จัดขึ้น ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537