ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
share facebook
พิธีเปิด การฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน "หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ระหว่าง วันที่ 2 - 5 มิ.ย.58 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) โดย ผอ.สำราญ ปทุมานนท์ และนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537