ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
ประชุมหารือ “แนวทางการใช้ข้าวจากสต๊อกของรัฐเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม”
share facebook
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการประชุมหารือ "แนวทางการใช้ข้าวจากสต๊อกของรัฐเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ อาทิ กระทรวงการคลัง,กรมการค้าต่างประเทศ,กรมสรรพสามิต,องค์การสุรา,สวท.,วว. รวมทั้งผู้ประกอบการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาล โดยที่ประชุมได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการนำข้าวจากสต๊อกของรัฐมาผลิตเป็นเอทานอล โดยมุ่งเน้นการควบคุมไม่ให้ข้าวกลับเข้าสู่วงจรเพื่อการบริโภค และความรวดเร็วในการระบายข้าว ซึ่งเบื้องต้นผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาล โดยเสนอให้ภาครัฐพิจารณาสนับสนุนด้านข้อมูลทางเทคนิค,โครงสร้างราคา รวมถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ ผู้ประกอบการ ทั้งนี้กระทรวงพลังงาน โดย พพ. จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล ต่อไป สำหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ พพ. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537