ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
กิจกรรมการอบรมหลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
share facebook
กิจกรรมการอบรมหลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) วันที่ 1 โดยมีนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ประธานเปิดงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537