ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดอบรมเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดอบรมเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ 3 วันที่ 28-29 เมษายน 2558 จำนวน 30 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) พร้อมพลังงานจังหวัดหนองคายได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดง่ด้วย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537