ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทื่อม จ.อุดรธานี พลังงานจังหวัดอุดรธานี สถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม จ.อุดรธานีและรถฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ จ.อุดรธานี โดย อสม.บ้านเทื่อม เจ้าหน้าที่ ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานรอบชุมชน รพ.สต. พร้อมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทื่อม ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537