ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1) ภาคใต้ จัดที่ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9
share facebook
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1) ภาคใต้ จัดที่ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 ( จ.นครศรีธรรมราช) มี โรงเรียนเข้าร่วมค่ายทั้งหมด 16 โรง และ มีเข้าร่วมค่ายทั้งสิ้น 51 คน ระหว่าง วันที่ 29 เม.ย - 1 พ.ค.2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537