ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน
share facebook
6 กุมภาพันธ์ 58 พลังงานจังหวัดนราธิวาส นำผู้นำชุมชนจากสำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้เกิดประโยชน์และใช้ได้จริงในชุมชน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537