ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2558
share facebook
ศบ.4(จ.หนองคาย) จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2558 หลักสูตร"เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร" แบบตั้ง ครั้งที่ 2 จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย.58

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537