ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย ระหว่าง พพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และการไฟฟ้านครหลวง โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้กล่าวถึงการให้การสนับสนุนโครงการบริหารจัดการในครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ วันที่ 30 มีนาคม 2558 สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันนี้ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานร่วมกัน และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเร็ว

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537